GENRES

Manhhua

HOT Hoạn Phi Thiên Hạ

4.1
Chapter 285 16 Tháng Hai, 2023
Chapter 284.2 12 Tháng Hai, 2023

HOT Bạo sủng tiểu manh phi

4
Chapter 120.2 27 Tháng Ba, 2022
Chapter 120.1 27 Tháng Ba, 2022

Thái Tử Người Thật Ngọt Ngào

4.1
Chapter 56 25 Tháng Mười Một, 2021
Chapter 55 25 Tháng Mười Một, 2021

HOT Công Chúa Dư Bối

4.2
Chapter 21 6 Tháng Mười, 2021
Chapter 20.2 12 Tháng Chín, 2021

Bất Lương Thiên Kim

3.6
Chapter 52 2 Tháng Năm, 2021
Chapter 51 2 Tháng Năm, 2021

Satan Tổng Tài, Đừng Yêu Tôi

3.9
Chapter 34 2 Tháng Năm, 2021
Chapter 33 2 Tháng Năm, 2021

Tần Thưởng Thịnh Gả Cho Anh

4.2
Chapter 26 1 Tháng Năm, 2021
Chapter 25 1 Tháng Năm, 2021

TRUYỆN TƯƠNG TỰ

HOT Hôn Lễ Báo Thù

3.9
Chapter 57.2 15 Tháng Mười, 2021
Chapter 57.1 15 Tháng Mười, 2021

Những mẫu truyện ngắn 18+

3.5
Chapter 8 22 Tháng Hai, 2023
Chapter 7 20 Tháng Hai, 2023